84

   

thu.en.us@gmail.com

   

Rosana Tower, Vietnam

QC

Cần chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại 30,2ha, Quận 2

Giá bán: 302.240,10m2 * 23.000.000 đ/m2 + 300.000.000.000 đ = 7.251.522.300.000 vnđ ( Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm năm mươi mốt tỷ năm trăm hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng). Trong đó:
- Đơn giá 23.000.000 đ/m2 bao gồm:
+ Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự Án.
+ Tiền bồi thường hạ tầng.
+ Tiền chuyển mục đích sử dụng đất.
+ Chi phí đo vẽ, thủ tục phí liên quan.
+ Thù lao khoán việc Bên B được hưởng.
- Số tiền 300.000.000.000 đ ( Ba trăm tỷ đồng ) là tiền bồi thường nhận chuyển giao 3 tòa nhà đã xây dựng hoàn thiện trong dự án.
Hiện tại 3 đơn vị sở hữu chưa thống nhất chuyển nhượng nên phương án làm dự án sẽ không có. Chính vì vậy mà ủy ban không làm được, thế kỷ cũng không ra được.
Các bước thực hiện là: LH cty sở hữu để làm việc trước sau đó chứng minh năng lực tài chính+ biên bản ghi nhớ giá chuyển nhượng 1 phần lô đất dự án 30ha. Sau đó giữa khách và toàn bộ chủ sở hữu sẽ gặp nhau để làm việc.
THANKS ĐỌC TIN!.
LH: 0901 787 674 An

 
 
 
 
Thiết kế website